Отбор


Златко Цонков - Шампиона

Красимир Камешев - Стършел
Симеон Райков - Мони
Даниел Димитров - Дъната
Сунай Гунев - Суньо
Боби Сопаджиев - Турбото
Димитър Камжалов - Свинчо
Атанас Шишков - Близнака
Тодор Ангелов - Канара
Никола Николов - Примала
Стефан Стойчев - Кучето
Мартин Андонов - Сечко
Веселин Христов - Парфюма
Рашко Политов - Имелда Маркос във Ваниловата Колекция