Други
Сглобка Билярд
Сглобка Снукър
Сглобка Карамбола .
Смяна на Връх
Смяна на сукно
Смяна на спонтове .
Нивелация
Софтуер
Хардуер
Инсталиране

Обслужване
-----------------------
В рамките на града безплатно
Изавън града разход гориво, нощувка